Свети Стефан Дечански

почетна страна
- - - - - - - -
дешавања
- - - - - - -
галерија
- - - - - - -
историјат
- - - - - - -
путовања
- - - - - - -
о свецу

Адреса:
Српска православна црквена општина
Храм Светог Стефана Дечанског
улица Гробљанска б.б.
26220 Ковин

Е-пошта:
svstefand@svstefandecanski-kovin.org.rs

Подаци:
Матични број: 08802572
ПИБ: 107076086
Динарски текући рачун: 200-2335760101855-07
Девизни текући рачун: IBAN RS35200233576010100341
Банка поштанска штедионица АД Београд